Nuestras autoridades

Nuestras autoridades

Comisión Directiva (2016-2018)

Presidente Aldo Repecto   CX1BM
Vicepresidente Carlos Casatti CVC2949 CX1BE
Secretario Lupo Baño CVC2048 CX2ABC
Prosecretario Ricardo Cebría CVC3004 CX6ACY
Tesorero Oscar Lama CVC2364 CX1CW
Protesorero Jorge Daniel Pérez CVC4213 CX6DAP
Vocales Daniel Muñoz Faccioli   CX1FU
  Enrique Hernández   CX4BAN
  Daniel Enrique Hernández CVC2004 CX3DDO
  Daniel Vázquez CVC3033 CX1BAG
  Daniel Devincenzi   CX2AAC


Comisión Fiscal (2016-2018)

Presidente Miguel Angel Gallo CVC3909 CX8BA
  Alexandro Silva Ledesma CVC3242 CX8BAU
  Daniel Neves Pardías   CX9AU


Comisión Directiva saliente (2014-2016)

Presidente Hugo Mato (2014-2015) CVC2987 CX1ABB (sk)
  Ricardo Cebría (2015-2016) CVC3004 CX6ACY
Vicepresidente Ricardo Cebría (2014-2015) CVC3004 CX6ACY
  Oscar Lama (2015-2016) CVC2364 CX1CW
Secretario Lupo Baño CVC2048 CX2ABC
Prosecretario Carlos Casatti CVC2949 CX1BE
Tesorero Jorge Daniel Pérez CVC4213 CX6DAP
Protesorero Aldo Repecto   CX1BM
Vocales Oscar Lama (2014-2015) CVC2364 CX1CW
  Lupo Baño Gómez   CX6ABC
  Daniel Muñoz Faccioli   CX1FU
  Daniel Vázquez CVC3033 CX1BAG
  Daniel Enrique Hernández CVC2004 CX3DDO
  Raúl Nelson Gianre Siutto (2015-2016)   CX3AE


Comisión Fiscal saliente (2014-2016)

Presidente Conrado Camacho (2014-2015) CVC2969 CX5CAO (sk)
  Alexandro Silva Ledesma CVC3242 CX8BAU
  Sandra Gómez Fierro   CX5ABC


Comisión Directiva anterior (2012-2014)

Presidente Carlos Casatti CVC2949 CX1BE
Vicepresidente Hugo Mato CVC2987 CX1ABB
Secretario Lupo Baño CVC2048 CX2ABC
Prosecretario Ricardo Cebría CVC3004 CX6ACY
Tesorero Jorge Daniel Pérez CVC4213 CX6DAP
Protesorero Aldo Repecto   CX1BM
Vocales Lupo Baño Gómez   CX6ABC
  Gonzalo Vázquez   CX1CAK
  Federico Bangerter   CX7BZ
  Hipólito Tournier   CX2AL
  Oscar Lama   CX1CW
  Daniel Vázquez CVC3033 CX1BAG


Comisión Fiscal anterior (2012-2014)

Presidente Conrado Camacho CVC2969 CX5CAO
  Fernando E. Peralta CVC4569 CX4BBL
  Sandra Gómez   CX5ABC

Comisiones directivas anteriores (1984-2016)

Secciones